تغییر گوشی دارای نقشه نویتل     Date: 2/25/2015

تغییر گوشی دارای نقشه نویتل

بعد از تعمیر دستگاه، تغییر سیستم عامل یا firmware نرم افزار در نسخه آزمایشی باز می‌شود.

1.مطمئن شوید که یک فایل فعال‌سازی (NaviTel Activation Key.txt) در پوشه برنامه یا در کارت حافظه (\NavitelContent\License) وجود دارد.

2. یک درخواست ثبت برای ما به آدرس 

support@navitel.cz 

(http://navitel.cz/support) بفرستید

درخواست باید شامل:

1.کلید مجوز برنامه (22 کاراکتر) یا فایل فعال‌سازی برنامه؛

2.نام کامل و یک شماره تلفن تماس باشد.