عدم ارتباط با ماهواره     Date: 2/25/2015

عدم ارتباط با ماهواره

1.مطمئن شوید که گیرنده جی پی اس روشن است (علامت جی پی اس نباید خاکستری باشد).
2.دستگاه را به صورت عمودی قرار دهید.
3.صفحه " Satellites" (ماهواره‌ها) را در برنامه باز کنید. اگر یک نشانگر زرد در تصویر شماتیک آسمان وجود داشت به این معنی است که تنظیمات جی پی اس صحیح است و دستگاه را باید در یک مکان باز (کنار پنجره، بالکن، قسمت جلوی یک ماشین) بدون حرکت قرار دهید و تا برقراری ارتباط صبر کنید.
4.برنامه و نقشه‌ها را بروز رسانی کنید. برای بروز رسانی برنامه، آن را از طریق منوی فروشگاه برنامه در دستگاه و یا از حساب شخصی خود در http://www.navitel.cz دانلود کنید. دستورالعمل‌های بروز رسانی برنامه در وب سایت قرار دارد.
5.اگر راه‌ حل‌های بالا برای گیرنده جی پی اس موفقیت آمیز نبود، باید دستگاه برای نقص در مراکز سرویس دهی شرکت سازنده دستگاه بررسی شود.