مشکل عدم شروع برنامه نویتل     Date: 2/25/2015

مشکل عدم شروع برنامه

1.برنامه را دوباره نصب کنید. برای نصب مجدد، برنامه را از منوی فروشگاه برنامه در دستگاه و یا از حساب شخصی خود در http://www.navitel.cz دانلود کنید. دستورالعمل‌های بروز رسانی برنامه در وب سایت قرار دارد.
2.کارایی کارت حافظه را در صورتی که برنامه روی آن نصب می‌شود، بررسی کنید. فایل فعال سازی برنامه را در کامپیوتر یا در حافظه دستگاه ذخیره کرده و کارت حافظه را فرمت کنید.
3.بررسی کنید که صفحه نمایش قابل استفاده باشد.